Giấy phép

HL8.COM ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐẦY ĐỦ VÀ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ VỚI PAGCOR HỢP PHÁP TẠI PHILIPPINES ĐỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ THỂ THAO VÀ TRÒ CHƠI CASINO TRỰC TUYẾN.

 1. Những định nghĩa

1.1. Các quy định sau đây xác định các Điều khoản và điều kiện chi phối việc Thành viên sử dụng, truy cập và tham gia vào bất kỳ dịch vụ "chơi thực sự" nào được cung cấp bởi, (bao gồm cả tên miền phụ) HL8.COM (gọi chung là "HL8", "chúng tôi", "của chúng tôi" hoặc "chúng ta" theo ngữ cảnh yêu cầu) theo thời gian ((các) "Dịch vụ" và/ hoặc thông qua trang web tại www.HL8.com và bất kỳ trang web nào khác được vận hành bởi HL8.COM). Các quy định này được dự định đọc cùng với các quy tắc chơi trò chơi cụ thể (gọi chung là "Quy tắc đặt cược của nhà cái") khi áp dụng và mọi Điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và truy cập vào (các) Trang web và Thông tin bao gồm trong đó (gọi chung là "Điều khoản và điều kiện").

1.2. "Đặt cược" cho mục đích trong Điều khoản và điều kiện này bao gồm, nhưng không giới hạn, vé cược, chơi trò chơi và đánh bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và/ hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên Trang web.

1.3. "Thiết bị" có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị cầm tay được sử dụng để truy cập vào Trang web và tham gia vào Dịch vụ.

1.4. "Phần mềm" nghĩa là bất kỳ chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm mọi thông tin người dùng liên quan đến phần trên) được yêu cầu cài đặt trên Thiết bị của Thành viên để cho phép Thành viên sử dụng, truy cập và tham gia Dịch vụ cho mục đích sử dụng, truy cập và tham gia đã nói ở trên trên Trang web thông qua Thiết bị của Thành viên.

1.5. "Trang thể thao" có nghĩa là hệ thống trò chơi trên internet có thể được truy cập và/ hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web có tên "Sportsbook" và tất cả các dịch vụ liên quan và những hoạt động cá cược trực tuyến trong đó.

1.6. "Tài khoản người chơi" nghĩa là một tài khoản cá nhân thuộc về một địa chỉ hộ gia đình, được mở bởi một cá nhân và được duy trì với chúng tôi để cho phép người đó tham gia cá cược.

 1. Sự Chấp Thuận

2.1. Bằng việc nhấp vào nút "ĐĂNG KÝ!" VÀ nhấp vào hộp xác minh bên cạnh dòng chữ "Bằng cách gửi đơn đăng ký này, tôi xác minh rằng tôi đủ tuổi hợp pháp và những hoạt động của tôi trên trang web này không trái với luật pháp của chính quyền của tôi. Tôi cũng chấp nhận tất cả các Điều khoản và điều kiện và Chính sách bảo mật bằng cách nộp đơn này". Thành viên cũng thừa nhận và chấp nhận rằng: Thành viên đã đọc, hiểu hoàn toàn và chấp nhận các Điều khoản và điều kiện này; chấp nhận các chính sách và thông lệ được nêu trong Chính sách được đề cập ở đây; và những Điều khoản và điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý ("Thỏa thuận") giữa Thành viên và Nhà cung cấp về việc sử dụng Dịch vụ.

2.2. Nếu Thành viên không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này, vui lòng KHÔNG nhấp vào nút "ĐĂNG KÝ!" hoặc hộp xác minh đã nói và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc tải xuống và/ hoặc cài đặt Phần mềm.

 1. Sự sửa đổi

3.1. Chúng tôi là đơn vị có quyền duy nhất để điều chỉnh, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và điều kiện này và các Quy tắc cá cược nhà cái (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) theo thời gian và bất kỳ điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ được công bố trên (các) Trang web. Các Điều khoản và điều kiện và Quy tắc cá cược nhà cái được điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực từ khi được công bố trên (các) Trang web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và Thiết bị của chúng tôi sau công bố đồng nghĩa với việc Thành viên chấp nhận Điều khoản và điều kiện và Quy tắc cá cược nhà cái đã được sửa đổi hoặc cập nhật theo thời gian.

3.2. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Thành viên có trách nhiệm kiểm tra mọi điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó. HL8 có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, thông báo cho Thành viên về các cập nhật và sửa đổi đó. Những thông báo như vậy, có thể được cung cấp bởi HL8 theo quyết định riêng của chúng tôi, tuy nhiên sẽ không bị ràng buộc là nghĩa vụ đối với HL8 để thông báo cho Thành viên về những điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

 1. Thông tin và Sở hữu trí tuệ
  • Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc có sẵn cho Thành viên hoặc được tạo và/ hoặc được thu thập bởi (các) Trang web, Dịch vụ và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị và/ hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, chương trình tiếp thị và tài liệu tiếp thị, kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, video và nội dung âm thanh ("Thông tin"), thuộc về HL8 và/ hoặc người cấp phép của chúng tôi và chỉ dành cho mục đích sử dụng của cá nhân Thành viên và không sử dụng cho mục đích thương mại.
 • Theo các Điều khoản và điều kiện được cung cấp, Thành viên không được sử dụng, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, trưng bày, trình bày công khai, bao gồm trong chương trình cáp, xuất bản, chuyển giao, bán , thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên một trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo hoặc trên bất kỳ phương tiện và/ hoặc Thiết bị nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, hoặc trong trường hợp tài liệu của bên thứ ba, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu trong tài liệu đó.
 • Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Tất cả các quyền, tiêu đề và lợi ích đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web đều thuộc sở hữu, được cấp phép và/ hoặc kiểm soát bởi HL8 và/ hoặc người cấp phép của chúng tôi. Thành viên thừa nhận rằng Thành viên không có bất kỳ quyền hoặc lợi ích hoặc bất kỳ giấy phép cho các Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin thông qua việc Thành viên sử dụng và truy cập vào các điều đã được cung cấp trên (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị.
 • Thành viên, hoặc nhóm/ tổ chức hoặc cá nhân không được phép lạm dụng Trang web bằng cách giới thiệu vi-rút, Trojan, sâu hoặc bất kỳ công nghệ phần cứng/ phần mềm có hại nào. Thành viên không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS), vi-rút hoặc bất kỳ công nghệ phần cứng/ phần mềm có hại nào.
 1. Điều kiện sử dụng

Với điều kiện sử dụng Dịch vụ, Thành viên đảm bảo và cam kết rằng Thành viên sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và/ hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích nào trái pháp luật theo bất kỳ luật nào áp dụng cho Thành viên hoặc bị cấm bởi và/ hoặc vi phạm các Điều khoản và điều kiện này. Đặc biệt (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được quy định trong các Điều khoản và điều kiện này), Thành viên bảo đảm và thực hiện như một điều kiện sử dụng Dịch vụ của Thành viên:

5.1. Rằng Thành viên không phải là cư dân của Philippines, Đài Loan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông;

5.2. Rằng Thành viên đang hành động thay mặt Thành viên và trong khả năng cá nhân của Thành viên chứ không phải nhân danh người khác;

5.3. Thành viên ở độ tuổi từ 18 tuổi trở lên hoặc bất kỳ độ tuổi hợp pháp nào khác được xác định bởi bất kỳ luật nào áp dụng cho Thành viên, bất kỳ độ tuổi nào lớn hơn ("Tuổi hợp pháp");

5.4. Rằng Thành viên hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng Dịch vụ;

5.5. Rằng Thành viên không gửi tiền có nguồn gốc từ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép khác;

5.6. Rằng Thành viên không tiến hành liên quan đến tội phạm hoặc hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và/ hoặc có ý định sử dụng tài khoản của Thành viên được mở với chúng tôi liên quan đến các hoạt động đó và Thành viên sẽ không sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Dịch vụ và tài khoản cá cược của Thành viên cho bất kỳ các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp bao gồm, nhưng không giới hạn, rửa tiền, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho Thành viên hoặc chúng tôi;

5.7. Để bảo mật tên người dùng, số tài khoản và mật khẩu của Thành viên, được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập hoặc sử dụng trái phép và để chắc chắn rằng Thành viên thay đổi mật khẩu ngay lập tức hoặc thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu hoặc số tài khoản của Thành viên bị xâm phạm;

5.8. Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và/ hoặc Thiết bị dưới tên đăng nhập của Thành viên, số tài khoản và mật khẩu của Thành viên cho dù việc truy cập và/ hoặc sử dụng đó có được Thành viên cho phép hay không;

5.9. Không sử dụng Dịch vụ, Trang web, Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào để can thiệp hoặc có thể can thiệp vào tính khả dụng của Dịch vụ và (các) Trang web cho người dùng khác cũng như không làm bất cứ điều gì làm suy giảm hoặc có thể làm giảm hiệu suất hoạt động của (các) Dịch vụ và Trang web;

5.10. Không được mời hoặc bằng mọi cách tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng khác;

5.11. Không tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào chứa vi-rút, bị hỏng hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và/ hoặc Trang web;

5.12. Rằng Thành viên truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Thông tin thông qua (các) Trang web và/ hoặc Thiết bị không phải là bất hợp pháp hoặc bị cấm theo luật áp dụng cho Thành viên hoặc nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho cá nhân Thành viên hoặc cho những người ở quốc gia mà Thành viên hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;

5.13. Không sử dụng bất kỳ thiết bị, robot, nhện, phần mềm, thói quen hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất cứ điều gì có tính chất đã nêu ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ, Thiết bị, Phần mềm, (Các) Trang web, Thông tin hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp tại (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị;

5.14. Không đăng hoặc truyền tới (các) Trang web và/ hoặc cho Thiết bị hoặc bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ hành vi bất hợp pháp, quấy rối, lạm dụng, đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, viêm nhiễm, phân biệt chủng tộc hoặc phản đối dân tộc, hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi trên sẽ bị coi là phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào;

5.15. Rằng Thành viên không phải là cán bộ, giám đốc, nhân viên, chuyên gia tư vấn, chi nhánh hoặc đại lý của HL8 hoặc bất kỳ công ty nào liên quan đến HL8, hoặc là người thân hoặc Thành viên cùng nhà của bất kỳ ai đã nói ở trên; và

5.16. Không can thiệp vào việc sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm, Thiết bị và/ hoặc Thông tin của người dùng khác hoặc khởi đầu và/ hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, gửi thư dây chuyền hay đăng/ truyền "thư rác" hoặc bất kỳ sự phổ biến rộng rãi nào của email.

 1. Đăng ký và mở tài khoản cá cược và tư cách thành viên của Thành viên

6.1. Để chơi và đặt cược với HL8 và để sử dụng Dịch vụ, Thành viên phải hoàn thành đơn đăng ký mở tài khoản và tư cách thành viên theo cách được nêu trên (các) Trang web ("Ứng dụng thành viên").

6.2. Thành viên đại diện và cam kết rằng tất cả thông tin do Thành viên cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, đúng và đầy đủ về mọi mặt bao gồm, họ và tên của Thành viên trên Đơn đăng ký thành viên ("Tên"), các nguồn tiền (bao gồm cả ngân hàng có liên quan tài khoản và số thẻ) và địa chỉ cư trú.

6.3. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và phù hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của Thành viên cung cấp cho chúng tôi sẽ được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá cược của Thành viên trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào, lệnh của Tòa án, hoặc bởi các cơ quan thực thi pháp luật hoặc trò chơi có liên quan hoặc theo quy định khác trong Điều khoản và điều kiện này. Thành viên có trách nhiệm giữ bí mật thông tin cá nhân của mình, không chia sẻ thông tin tài khoản của Thành viên cho bất kỳ người nào hoặc nhiều người sử dụng 1 tài khoản để đặt cược. Chúng tôi có quyền tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân của Thành viên cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và tổ chức tài chính tương ứng của chúng tôi trong phạm vi cần thiết để hoàn thành thanh toán cho Dịch vụ được cung cấp thông qua Trang web hoặc nếu buộc phải tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành trò chơi có liên quan hoặc cơ quan thực thi pháp luật.

6.4. Trách nhiệm của Thành viên là đảm bảo rằng các luật áp dụng cho Thành viên không cấm Thành viên sử dụng và truy cập (các) Trang web và Thông tin có trong đó, tải xuống và cài đặt Phần mềm và/ hoặc sử dụng và tham gia Dịch vụ.

6.5. Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm bằng chứng về nhận dạng và tuổi từ Thành viên để xác minh Đơn đăng ký thành viên của Thành viên (ví dụ: nhận dạng thông tin và hình ảnh hợp lệ và thẻ ngân hàng/ thẻ tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chi tiết thông tin của Thành viên như ban đầu do Thành viên cung cấp, Thành viên sẽ thông báo cho chúng tôi về thay đổi có liên quan mà không chậm trễ. Để xác nhận Tên và địa chỉ của Thành viên, HL8 có quyền xác nhận Tên và địa chỉ của Thành viên qua đường bưu điện. Theo quyết định của chúng tôi, HL8 có thể tiến hành kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào Thành viên cung cấp. Khi đồng ý với các Điều khoản và điều kiện này, Thành viên đồng ý cho HL8 truy cập, sử dụng, tiến hành và lưu trữ kết quả của bất kỳ xác minh hoặc kiểm tra nhận dạng nào có thể được thực hiện đối với Thành viên.

6.6. Chúng tôi có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của Thành viên mà không cần tham khảo với Thành viên hoặc chỉ định bất kỳ lý do nào.

6.6.1. Chỉ các trang web được hiển thị trên các trang thông báo hoặc trò chuyện trực tiếp của chúng tôi, được coi là thuộc về HL8. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho các thành viên của chúng tôi truy cập vào bất kỳ trang web lừa đảo nào tương tự hoặc giống như HL8.com của chúng tôi. Hãy tham khảo dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu có bất kỳ nghi ngờ nào.

6.6.2. Không có email từ HL8 sẽ chứa một siêu liên kết đến trang đăng nhập của chúng tôi hoặc đến một trang web trực tiếp lấy thông tin cá nhân của Thành viên bao gồm cả Mật khẩu.

6.6.3. HL8 sẽ không bao giờ yêu cầu Thành viên tiết lộ Mật khẩu, mã PIN hoặc Mã bảo mật của Thành viên qua điện thoại hoặc qua email.

6.7. Thành viên chỉ được phép mở một tài khoản cá cược với HL8. Nếu chúng tôi phát hiện ra rằng Thành viên có nhiều tài khoản với HL8, chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, coi tất cả các tài khoản mà Thành viên có với HL8 là một tài khoản chung, chấm dứt (các) tài khoản bổ sung và/ hoặc chấm dứt Thỏa thuận này với Thành viên.

 1. Đặt cược và Quy trình chấp nhận cược đặt

7.1. Chúng tôi chấp nhận cược đặt cho các trò chơi, thể thao và các sự kiện khác được quảng cáo trên (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị theo thời gian. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc cá cược nhà cái có liên quan áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi và với các Điều khoản và điều kiện này. Nếu xảy ra lỗi hoặc lỗi hiển thị hoặc người tham gia không chính xác được trích dẫn cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược được đặt cho sự kiện đó sẽ bị hủy. Trong trường hợp có bất kỳ trục trặc nào đối với hệ thống chơi trò chơi HL8, HL8 có quyền vô hiệu hóa bất kỳ và/ hoặc tất cả các cược đã đặt.

7.2. Không tuân theo bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và điều kiện này, HL8 có quyền, theo quyết định tuyệt đối của chúng tôi, từ chối tất cả hoặc một phần của bất kỳ cược nào được đặt mà không cung cấp bất kỳ lý do nào.

7.3. Chúng tôi chỉ chấp nhận các cược được thực hiện qua internet và/ hoặc Thiết bị tuân thủ các Điều khoản và điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và nơi nhận được sẽ bị vô hiệu bất kể kết quả.

7.3.1. HL8 có quyền đình chỉ và đóng tài khoản của khách hàng bất cứ lúc nào nếu HL8 tin rằng Thành viên đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào hoặc bất kỳ quy tắc hiện hành nào khác hoặc đã có hành động gian lận, tìm kiếm tiền thưởng, hack, tấn công, thao túng hoặc làm tổn hại tinh thần cá cược bình thường. Bất kỳ khoản tiền thắng và hoặc chi trả bao gồm số dư trong tài khoản sẽ được coi là bị tịch thu và không hợp lệ. Thành viên thừa nhận rằng HL8 không phải thông báo trước cho Thành viên về bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.

7.3.2. Mọi hình thức "đặt cược bất thường" bao gồm cả việc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc "bot" trên Internet sẽ là HỦY mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế sử dụng trí tuệ nhân tạo của các thành viên hoặc sẽ dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của họ.

7.4. Theo các quy định khác trong tài liệu này, các cược sẽ được đặt hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của Thành viên đã được nhập chính xác, luôn luôn có đủ tiền trong tài khoản của Thành viên.

7.5. Thành viên có trách nhiệm và chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ điều nào sau đây (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào):

 1. Tên của Thành viên;
 2. Số tài khoản của Thành viên;
 3. Tên người dùng và mật khẩu của Thành viên; bất kể việc sử dụng đã nói ở trên có được Thành viên cho phép hay không.

7.6. Trách nhiệm duy nhất của Thành viên là đảm bảo rằng các chi tiết đặt cược của Thành viên là chính xác. Theo các quy định khác trong tài liệu này, một khi các cược của Thành viên đã được đặt và sự chấp nhận của chúng được chúng tôi xác nhận, chúng không được hủy bỏ, thu hồi hoặc thay đổi và sẽ được coi là bằng chứng thuyết phục đối với các cược mà Thành viên đã đặt.

7.7. Xin lưu ý rằng tất cả các cược được ghi vào và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch của HL8 là bằng chứng thuyết phục cho tất cả các giao dịch và thời điểm giao dịch được đặt.

7.8. Theo các quy định khác trong tài liệu này, các cược sẽ được coi là hợp lệ và được chấp nhận bởi HL8 khi ID giao dịch được hiển thị trên màn hình của Thành viên và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của Thành viên.

7.9. Cược sẽ không được chấp nhận sau khi trận đấu và/ hoặc sự kiện bắt đầu và kết quả cược được biết trước tại thời điểm đặt cược của Thành viên. Nếu bất kỳ cược nào được chấp nhận sau khi trận đấu/ sự kiện đã bắt đầu mà kết quả của nó được biết trước, thì HL8 có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đó mà không cần tham khảo Thành viên. Chấp nhận bất kỳ cược đặt hoặc bất kỳ phần nào của nó sẽ theo quyết định riêng của HL8. Để tránh nghi ngờ, điều khoản này không cấm đặt cược cho cược "trong trận" hoặc "một nửa thời gian".

7.10. Thời gian bắt đầu được thể hiện của các sự kiện được hiển thị trên (các) Trang web chỉ nhằm mục đích thông tin. Nếu vì bất kỳ lý do nào, việc đặt cược vô tình được chấp nhận bởi HL8 sau khi một sự kiện hoặc trận đấu đã bắt đầu, thì HL8 có quyền hủy bỏ và vô hiệu cược đặt đó.

7.11. Trừ khi có quy định khác trong các quy tắc cho từng môn thể thao hoặc sự kiện, kết quả của trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày kết thúc cho mục đích cá cược. Bất kỳ cuộc điều tra nào sau đó có thể dẫn đến quyết định đảo ngược sẽ không được HL8 công nhận và việc giải quyết đặt cược ban đầu sẽ có hiệu lực.

7.12. Nếu địa điểm cho một sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả các cược được đặt dựa trên địa điểm ban đầu sẽ bị hủy.

7.13. Người chiến thắng trong một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày kết thúc sự kiện theo Quy tắc cá cược nhà cái.

7.14. HL8 không công nhận các trò chơi bị đình chỉ, các cuộc biểu tình hoặc quyết định đảo ngược cho các mục đích cá cược.

7.15. Nếu cược có bao gồm lựa chọn có người bỏ cuộc hoặc trận đấu hoãn hay hủy trong cược xâu, việc thanh toán cược sẽ chỉ được giải quyết trên các cược hợp lệ còn lại.

7.16. Thành viên thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, dòng và tỷ lệ cược chấp có thể bị dao động mà không cần thông báo trước và những dao động trên sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận đặt cược. Ngoài ra, HL8 có quyền từ chối hoặc vô hiệu hóa bất kỳ đặt cược nào được đặt trong các tình huống nguy hiểm trong cá cược thể thao.

7.17. Trong trường hợp có lỗi rõ ràng, lỗi hoặc sai sót của hệ thống cho ra một tỷ lệ cược không chính xác, dòng hoặc tỷ lệ cược chấp không chính xác, cược hoặc một phần của cược nếu đó là cược xâu/ xiên sẽ bị hủy. Đối với lỗi, sai sót hoặc thiếu sót được khắc phục kịp thời, HL8 có thể theo quyết định tuyệt đối (nhưng không bắt buộc), tạo những nỗ lực hợp lý để liên hệ với Thành viên để cho phép lựa chọn đặt cược khác theo tỷ lệ cược, dòng và cược chấp chính xác.

7.18. Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời vào một sự kiện từ Thành viên.

7.19. Đối với bất kỳ cược đặt nào và các giao dịch liên quan theo đó, quyết định của HL8 là quyết định cuối cùng và có tính kết luận.

 1. Bản quyền phần mềm

8.1. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm có thể truy cập được cho Thành viên (bằng cách tải xuống hoặc bằng cách khác) để sử dụng từ xa trên Trang web thông qua Thiết bị của Thành viên là một phần của Dịch vụ và là tài sản của HL8 và/ hoặc người cấp phép của chúng tôi và rằng Thành viên không có bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm như vậy. Thành viên không được bằng mọi cách hoặc bằng mọi cách thích nghi, sao chép, sửa đổi, tái tạo, lưu trữ, phân phối, hiển thị, biểu diễn công khai, phát sóng, bao gồm trong một chương trình cáp, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc giao tiếp hoặc cung cấp Phần mềm như vậy cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên một trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo hoặc trên bất kỳ phương tiện và/ hoặc thiết bị nào khác.

8.2. HL8 cấp cho Thành viên một quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể hủy ngang để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của Thành viên ("Giấy phép") ĐƯỢC CHO PHÉP việc cài đặt và sử dụng này được thực hiện thông qua Thiết bị mà Thành viên là người dùng chính.

8.3. Phần mềm được HL8 cấp phép và phân phối chỉ nhằm mục đích cho phép người dùng cuối có thể truy cập phần mềm và sử dụng đầy đủ các Dịch vụ.

8.4. Thành viên không được phép:

8.4.1. Cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được kết nối mạng khác hoặc thực hiện các bước khác để cung cấp Phần mềm qua bất kỳ biểu mẫu hoặc bảng thông báo, dịch vụ trực tuyến hoặc quay số từ xa hoặc mạng cho bất kỳ người nào khác;

8.4.2. Phân phối, thuê, cho thuê, cấp phép phụ, sao chép, chuyển nhượng hoặc cung cấp Phần mềm và/ hoặc Giấy phép sử dụng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;

8.4.3. Cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Phần mềm;

8.4.4. Tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua trình giả lập) thông qua đó Phần mềm có thể được sử dụng bởi người khác;

8.4.5. Dịch, chủ mưu đảo ngược, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, khám phá, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần của Phần mềm và/ hoặc mã nguồn của Phần mềm; hoặc là

8.4.6. Sao chép, sửa đổi, dịch hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu người dùng liên quan đến Phần mềm.

8.5. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng tài liệu người dùng Phần mềm và Phần mềm được cung cấp trên (các) Trang web và/ hoặc thông qua (các) Thiết bị hoặc được sở hữu bởi HL8 và/ hoặc người cấp phép của chúng tôi và được bảo vệ bởi bản quyền, quyền thương hiệu và các hình thức khác của quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Thành viên thừa nhận rằng cấu trúc, tổ chức và mã nguồn của Phần mềm là bí mật thương mại có giá trị của HL8 và người cấp phép của chúng tôi. Thành viên thừa nhận rằng các quyền được cấp cho Thành viên theo Giấy phép, Thành viên không có bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào trong Phần mềm và/ hoặc tài liệu người dùng Phần mềm.

8.6. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, Giấy phép được cấp theo Thỏa thuận này sẽ tự động bị thu hồi và Thành viên sẽ ngừng sử dụng Phần mềm và Thành viên sẽ gỡ cài đặt Phần mềm khỏi Thiết bị của mình.

 1. Giao dịch thanh toán

9.1. Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tên của chủ thẻ phải giống với tên của thành viên đã đăng kí. HL8 có quyền không giải quyết một giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa họ, tên của chủ thẻ và họ, tên của thành viên tham gia.

9.2. Thành viên hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền còn nợ cho HL8 và/ hoặc người chơi khác (trong tùy trường hợp nếu có). Đối với bất kỳ khoản thanh toán nào do Thành viên thực hiện, Thành viên đồng ý rằng sẽ không thực hiện hoặc đòi hỏi bất kỳ khoản bồi hoàn nào và/ hoặc từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện, và Thành viên sẽ hoàn trả cho HL8 cho bất kỳ khoản bồi hoàn, từ chối hoặc đảo ngược các khoản thanh toán cũng như bất kỳ và tất cả các tổn thất phải chịu và các chi phí phát sinh do những việc làm kể trên gây ra. HL8 có thể toàn quyền quyết định việc ngừng cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán cho một số người hoặc tất cả những người dùng thanh toán bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ.

9.3. Tiền thắng tối đa mà HL8 phải trả cho bất kỳ thành viên nào trên bất kỳ cược hợp lệ nào được chấp nhận.

9.3.1. Đặt cược thể thao được đặt với HL8 sẽ được giới hạn ở mức 180.000 USD (hoặc tương đương) cho mỗi lần thanh toán hoặc khoản thanh toán tối đa theo các loại cược riêng lẻ thấp hơn.

9.3.2. Đặt cược sòng bạc được đặt với HL8 sẽ được giới hạn ở mức 600.000 USD (hoặc tương đương) cho mỗi lần thanh toán hoặc khoản thanh toán tối đa theo các loại cược riêng lẻ thấp hơn.

9.4. Hạn mức gửi tiền và rút tiền tối đa: 5.000 USD (hoặc ngoại tệ tương đương) được áp dụng cho mỗi lần giao dịch. (Không giới hạn số lượng giao dịch mỗi ngày)

9.5. Tiền thắng cược của Thành viên không bao gồm số tiền đặt cược và sẽ được xem xét khi Thành viên tham gia đặt cược.

9.6. Tất cả tiền thắng cược sẽ được ghi có vào tài khoản của Thành viên. HL8 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hay phải thanh toán đối với bất kỳ khoản tiền/ tiền thắng cược nào được ghi có vào tài khoản bị lỗi của Thành viên. Đồng thời HL8 có quyền vô hiệu hóa bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các khoản tiền đó, vào thời điểm đó hoặc hồi tố. Nếu tiền được ghi có vào tài khoản của Thành viên do lỗi, Thành viên có trách nhiệm thông báo cho HL8 không chậm trễ.

9.7. Việc thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí hoặc thuế nào được áp dụng cho số tiền thắng cược của Thành viên theo bất kỳ luật hiện hành nào sẽ là trách nhiệm của riêng Thành viên.

 1. Thanh toán tiền thắng cược

10.1. Tiền thắng cược của Thành viên từ các cược đã được thanh toán sẽ được ghi có vào tài khoản của Thành viên và sẽ được rút theo chính sách rút tiền mà HL8 quy định. Thành viên có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu để xác minh thông tin (trong trường hợp cần thiết).

10.2. Trường hợp tại nơi công ty phát hành thẻ của Thành viên cho phép, tiền thắng cược của Thành viên có thể được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã được sử dụng để gửi tiền trước đó. Một séc hoặc điện tín từ ngân hàng sẽ chỉ được phát hành với tên và trong trường hợp tiền gửi được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ thì cũng yêu cầu phải giống với tên của chủ thẻ đã đăng ký.

10.3. Toàn bộ số tiền gửi cần trải qua ít nhất 1 vòng cược trước khi được rút ra. HL8 có quyền tính phí vào tài khoản của Thành viên để thanh toán các chi phí hợp lý liên quan đến khoản tiền gửi.

10.4. Thành viên có quyền yêu cầu hoàn trả các khoản phí ngân hàng phát sinh từ khoản tiền gửi và HL8 cũng sẽ trả phí ngân hàng khi Thành viên rút tiền. Thành viên có thể yêu cầu hoàn phí ngân hàng tiền gửi trong vòng 48 giờ sau khi giao dịch thành công. Sau 48 giờ, yêu cầu cập nhật hoàn trả sẽ không hợp lệ.

10.5. HL8 có quyền từ chối tất cả các giao dịch rút tiền và thu hồi số tiền thắng nếu HL8 phát hiện ra Thành viên vi phạm bất kỳ Điều khoản, điều lệ hiện hành nào hoặc có hành vi gian lận, tìm kiếm tiền thưởng.

 1. Khuyến mãi và tiền thưởng

11.1. Tất cả các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt phải tuân theo các Điều khoản và điều kiện chung và những Điều khoản và điều kiện dành riêng cho khuyến mãi mà HL8 có thể đưa ra kèm theo. HL8 có quyền tạm ngưng, rút lại hoặc sửa đổi các khoản thưởng hoặc khuyến mãi và/ hoặc các Điều khoản và điều kiện cụ thể có thể được điều chỉnh bất cứ lúc nào.

11.2. Trong trường hợp HL8 phát hiện ra Thành viên đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng phần thưởng hoặc khuyến mãi, hoặc có khả năng được hưởng lợi thông qua việc lạm dụng đó, thì HL8 có thể theo quyết định riêng của mình mà chặn, từ chối, đình chỉ, rút hoặc hủy bỏ việc tham gia của Thành viên từ bất kỳ phần thưởng hoặc khuyến mãi nào theo cách mà chúng tôi thấy phù hợp.

11.3. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân/ nhóm người nào có hành động liên lạc/ thông đồng, cược nhóm và cố gắng gian lận. Những người này bao gồm nhóm người, người thân, tổ chức, nhà cái và nhân viên của họ. Toàn bộ tiền trong các tài khoản này sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

11.4. Lạm dụng các chương trình thưởng. Chương trình thưởng chỉ là chương trình giải trí cho Thành viên đặt cược. Theo quyền quyết định riêng của chúng tôi, người chơi chuyên nghiệp hoặc người chơi có sự tính toán trước nếu có hành vi lạm dụng tiền thưởng bằng bất kỳ phương tiện nào có thể bị thu hồi tiền thưởng và phải chịu hình phạt tiếp theo. Lạm dụng tiền thưởng có thể được định nghĩa là (không có giới hạn cụ thể) khách hàng rút tiền mặt cho mục đích chuyển hướng lại hoặc giới thiệu các tài khoản mới mà họ đang sử dụng. Các biện pháp trừng phạt có thể ở dạng tăng thêm vòng cược yêu cầu hoặc mất quyền tham gia khuyến mãi hoàn toàn cho Tài khoản vi phạm cũng như mọi Tài khoản được liên kết. Chúng tôi có quyền hạn chế điều kiện nhận ưu đãi đặc biệt và tiền thưởng khi cần thiết. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn) đặt các giới hạn địa lý đối với phần thưởng phù hợp do lạm dụng tiền thưởng.

11.5. Mỗi tài khoản chỉ có thể tham gia các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng 1 lần với 1 địa chỉ IP duy nhất.

 1. Trách nhiệm bồi thường

Thành viên đồng ý bồi thường đầy đủ cho HL8, các cổ đông, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người cấp phép, nhà phân phối, chi nhánh, công ty con, đại lý cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) có thể xảy ra do hậu quả của quyền truy cập của Thành viên vào (các) Trang web, tải xuống hoặc cài đặt Phần mềm, đặt cược và/ hoặc việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và/ hoặc Thông tin khác và/ hoặc vì lý do vi phạm bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào và/ hoặc Quy tắc cá cược đã được chúng tôi quy định.

 1. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và cảnh báo

13.1. Việc đặt cược hoàn toàn theo lựa chọn, phán đoán, quyết định và rủi ro của riêng Thành viên. Do đó, Thành viên thừa nhận rằng không thấy Dịch vụ, Trang web và Thông tin bị xúc phạm, phản cảm, không công bằng hoặc không đứng đắn. Một số khu vực, quốc gia vẫn chưa hợp pháp hóa cờ bạc trực tuyến trong hoặc ngoài nước. Trong khi một số khu vực khác thì việc tham gia đánh bạc (trong phạm vi quốc gia và/ hoặc ra nước ngoài) là bất hợp pháp. Chúng tôi không khuyến khích bất kỳ ai cũng nên sử dụng và truy cập (các) Trang web, Thông tin và/ hoặc Dịch vụ khi việc sử dụng hoặc truy cập đó là bất hợp pháp. Tất cả các Dịch vụ, Thông tin và (các) Trang web không phải là một đề nghị, chào mời hoặc lôi kéo của chúng tôi để sử dụng hoặc truy cập vào bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng hoặc truy cập đó là bất hợp pháp. Thành viên có trách nhiệm tuân thủ bất kỳ luật nào được áp dụng cho Thành viên tham gia viên và HL8 không cần trình bày về Dịch vụ, Phần mềm, Trang web hoặc Thông tin trong đó với bất kì luật pháp nào áp dụng cho Thành viên.

13.2. Dịch vụ, Phần mềm, Trang web hoặc Thông tin được cung cấp trên cơ sở "Thực tế". Như đã được quy định rõ ràng trong các Điều khoản và điều kiện này, HL8 không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin có trong đó. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bất kì sự đại diện hoặc bảo hành, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hay bằng cách nào khác đối với Dịch vụ, Phần mềm, Trang web và Thông tin đều không bao gồm. HL8 không đảm bảo rằng Dịch vụ, Phần mềm, Trang web hoặc Thông tin sẽ chính xác, kịp thời, an toàn, không bị gián đoạn hoặc lỗi hoặc can thiệp từ bên ngoài, hoặc bất kỳ lỗi xác định nào sẽ được sửa chữa. HL8 không đảm bảo rằng Dịch vụ, Phần mềm, Trang web, Thông tin hoặc máy chủ cung cấp của chúng tôi có thể tránh được các phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã độc, phá hoại hoặc làm hỏng mã, chương trình, dữ liệu hoặc macro hoặc bất kỳ tính năng nào khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ (các) Thiết bị và/ hoặc dữ liệu nào trong đó. Thành viên cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng Thành viên (bằng chi phí của Thành viên) để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và/ hoặc Thiết bị mà Thành viên sử dụng để sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, cài đặt Phần mềm và sử dụng (các) Trang web không làm cho Thành viên có nguy cơ bị vi-rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã máy tính độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng hoặc các hình thức can thiệp khắc phục hoặc làm hỏng khác cho Thiết bị hoặc dữ liệu của Thành viên có trong đó.

13.3. Trong trường hợp có lỗi hệ thống hoặc liên lạc liên quan đến thanh toán tài khoản hoặc bất kỳ yếu tố nào khác của Dịch vụ, HL8 sẽ không chịu trách nhiệm với Thành viên do bất kỳ lỗi nào như vậy và HL8 có quyền hủy bỏ tất cả các cược bị ảnh hưởng bởi lỗi đó và thực hiện bất kỳ hành động nào để khắc phục lỗi.

13.4. Trong mọi trường hợp, HL8 sẽ không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm mọi can thiệp hoặc thiệt hại cho (các) Thiết bị của Thành viên hoặc dữ liệu trong đó, liên quan đến việc Thành viên truy cập, sử dụng hoặc tham gia Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin. HL8 thêm nữa có thể từ chối hoàn toàn bất kỳ và tất cả các bảo đảm, tuyên bố và trách nhiệm đối với bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin, được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng và dịch vụ viễn thông nhà cung cấp, đồng thời sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự phá sản, vi phạm hoặc ngưng hoạt động của các đối tác bên thứ ba đó.

13.5. HL8, các công ty, chi nhánh, đối tác, cán bộ, nhân viên và đại lý liên quan của Chúng tôi trong mọi trường hợp sẽ không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, thiệt hai do hậu quả hoặc thiệt hại đặc biệt hoặc thiệt hại kinh tế phát sinh từ hoặc liên quan đến quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm và Thông tin của Thành viên, hoặc việc tải, cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm của Thành viên bất kể HL8 có được thông báo trước về khả năng đó hay không. Trong mọi trường hợp theo phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của HL8 đối với Thành viên, nếu có, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (cho dù trên cơ sở hợp đồng, sai lầm, trách nhiệm pháp lý hay nói cách khác) liên quan đến, hoặc phát sinh từ bất kỳ và tất cả các vấn đề, sự kiện hoặc hoàn cảnh liên quan trực tiếp đến bất kỳ cược nào do Thành viên đặt với chúng tôi, sẽ không vượt quá số tiền đặt cược tương ứng do Thành viên đặt.

13.6. Thành viên thừa nhận rằng một phần hoặc toàn bộ Thông tin có thể là tạm thời và có thể bị chỉnh sửa, thay đổi hoặc điều chỉnh, như đã được quy định trong các Điều khoản và điều kiện này. Do đó, Thành viên thừa nhận rằng Thông tin chỉ được cung cấp để tham khảo và không phải là lời khuyên hoặc chào mời, và không phải là chủ đề hay cơ sở của bất kỳ đại diện ràng buộc, bảo hành, nghĩa vụ hợp đồng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ tính chất nào của Thành viên.

13.7. Thành viên thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các khoản miễn trừ trách nhiệm và loại bỏ trách nhiệm pháp lý trong các Điều khoản và điều kiện này thể hiện sự công bằng và hợp lý các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa Thành viên và HL8, xem xét tất cả các yếu tố liên quan, đã có sự cân nhắc của Thành viên cung cấp cho HL8. Thành viên cũng đồng ý rằng những khuyến cáo và giới hạn này sẽ được thi hành trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép.

13.8. Nếu Thành viên có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết quả của bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào, Thành viên phải gửi khiếu nại bằng văn bản cho chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày kết quả của bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào. Trong trường hợp không có sự khác biệt giữa kết quả xuất hiện trên Thiết bị của Thành viên và kết quả trong nhật ký giao dịch trong hệ thống của chúng tôi, Thành viên đồng ý rằng kết quả trong nhật ký giao dịch của hệ thống chúng tôi được chứng nhận bởi Giám đốc công nghệ của chúng tôi sẽ là bằng chứng quyết định và không thể chối cãi.

13.9. HL8 cam kết mang đến phương pháp giải quyết và khắc phục tranh chấp công bằng, nhanh chóng và kịp thời mà không phải trả chi phí hoặc gánh nặng quá mức, luôn lưu trữ hồ sơ chi tiết và lịch sử giao dịch của tất cả các giao dịch tài chính với khách hàng. Những hồ sơ này được lưu trữ trong khoảng thời gian 5 năm (kể từ ngày giao dịch) và cơ quan giải quyết tranh chấp có thể truy cập nếu được yêu cầu.

13.10. Cấm chuyển nhượng giữa các người chơi. Theo Chính sách và giao thức chống rửa tiền của chúng tôi, chúng tôi không cho phép hoặc đồng ý việc chuyển tiền giữa các tài khoản của người chơi. Người chơi bị phát hiện chuyển tiền (bao gồm cả cách gọi là "bán phá giá chip") có thể bị chuyển khoản ngược lại theo quyền quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi. Trong những trường hợp này, tùy theo quyết định của chúng tôi, các Tài khoản đó có thể bị đóng và tất cả số dư Tài khoản (bao gồm cả tiền gửi và bất kỳ khoản tiền thắng nào) có thể bị mất.

13.11. "Tổ hợp cá cược". Người chơi hoặc nhóm người chơi làm việc cùng nhau theo bất kỳ cách nào (còn được gọi là "tổ chức"), để nhận tiền thưởng thắng cược hoặc tiền thưởng hoạt động hoặc bất kì hình thức nào khác. Thành viên chỉ có thể có tổng một Tài khoản và mọi Tài khoản dự phòng sẽ được hợp nhất vào một Tài khoản. Chúng tôi có thể tính phí cho việc khóa các tài khoản dự phòng và mọi hoạt động thanh toán của các tài khoản này sẽ bị từ chối theo quyền quyết định của chúng tôi. Tất cả các giao dịch đặt cược trong Tài khoản dự phòng đều có thể được hoàn lại theo chính sách và quyết định riêng. Chúng tôi cũng có quyền tịch thu tiền đặt cược của bất kỳ vé cược nào được đặt nhằm gian lận khoản tiền thưởng của nhà cái, cho dù người chơi tự làm điều này hay thông đồng với người chơi khác hoặc nhà cung cấp thể thao khác.

 1. Chấm dứt, đóng tài khoản hoặc ngừng cung cấp dịch vụ
 2. 1. Ngoài các quyền khác có sẵn cho HL8 theo Thỏa thuận này, HL8 có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, hủy bỏ mọi khoản tiền thắng và khấu trừ bất kỳ số dư nào trong tài khoản cá cược của Thành viên, để chấm dứt Thỏa thuận và/ hoặc đình chỉ việc cung cấp Dịch vụ/ hủy quyền hoạt động đối với tài khoản của Thành viên nếu HL8 có cơ sở hợp lý để chứng minh hoặc nhận thức bất kỳ điều nào sau đây:

14.1.1. Thành viên có nhiều tài khoản đang hoạt động tại HL8;

14.1.2. Tên không khớp với tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua hàng và gửi tiền với HL8;

14.1.3. Thành viên tham gia chương trình khuyến mãi và rút tiền trước khi hoàn thành các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó;

14.14. Thành viên cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc sai lệch;

14.1.5. Thành viên không cung cấp được hoặc không muốn cung cấp các thông tin nhận dạng khi được yêu cầu;

14.1.6. Thành viên không đủ tuổi hợp pháp từ 18 tuổi trở lên;

14.1.7. Thành viên truy cập và tham gia Dịch vụ từ khu vực được quy định tham gia Dịch vụ bị cấm theo luật;

14.1.8. Thành viên đã "trả lại tiền" hoặc yêu cầu "thu lại tiền" đã gửi để chống lại chúng tôi hoặc từ chối bất kỳ giao dịch hoặc khoản tiền gửi nào Thành viên đã gửi vào tài khoản của mình;

14.1.9. Thành viên gửi số tiền có nguồn gốc từ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp, trái pháp luật khác;

14.1.10. Thành viên bị phát hiện gian lận hoặc cố lừa dối hoặc lừa dối bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên nào, hoặc nếu được xác định bởi HL8 rằng Thành viên đã sử dụng hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm hoặc các hệ thống tự động khác) được thiết kế đặc biệt để ngăn chặn hệ thống hoặc Thành viên bị phát hiện đã thông đồng hoặc cố gắng thông đồng với những người chơi khác để lừa đảo HL8 (hoặc những người chơi khác tùy theo từng trường hợp);

14.1.11. Thành viên đã tiết lộ hoặc cho phép (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng tài khoản của Thành viên;

14.1.12. Thành viên không tuân thủ một trong bất kỳ Điều khoản và điều kiện sử dụng nào được quy định trong Thỏa thuận này; hoặc là

14.1.13. Thành viên không cho biết mình là người đang ở Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Vương quốc Anh, Pháp, Guadeloupe, Guyana, Martinique và Reunion.

14.2. Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị tạm ngưng và/ hoặc tài khoản của Thành viên bị khóa theo điều 14.1 ở trên, việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và/ hoặc tài khoản của Thành viên sẽ được kích hoạt lại sau khi thông tin được đính chính cần thiết (nếu có khả năng đang được sửa chữa) hành động của Thành viên đã được thực hiện và sự cải chính đó đã được xác minh theo những yêu cầu cần thiết của chúng tôi

14.3. Đình chỉ/ Đóng các tài khoản liên quan. Khi một tài khoản bị treo hoặc đóng vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi có quyền đóng bất kỳ tài khoản nào có thể được đăng ký bởi cùng một người sau đó và xóa/ hủy tất cả các cược và giao dịch với các tài khoản đó.

 1. Liên kết đến các trang web bên ngoài

15.1. (Các) Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài (các) Trang web không được vận hành bởi HL8. Liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp để thuận tiện cho Thành viên và HL8 không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, hiện hành hoặc còn được duy trì.

15.2. HL8, không chịu trách nhiệm cũng không chịu trách nhiệm, không cung cấp hoặc đánh giá, không chấp thuận hoặc xác nhận và không đại diện hay bảo đảm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web bên ngoài, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được quảng cáo, được bán hoặc có sẵn trên các trang web bên ngoài như vậy.

15.3. HL8 sẽ không chịu trách nhiệm trong hợp đồng, sai lầm, sơ suất, hoặc những vấn đề khác, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến việc Thành viên sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web.

15.4. Trừ khi được cung cấp rõ ràng, HL8 trong mọi trường hợp sẽ không được coi là có liên quan hoặc liên kết với bất kỳ thỏa thuận, quan điểm, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ, logo, phù hiệu hoặc các thiết bị khác xuất hiện trên các trang web bên ngoài hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được quảng cáo, bán hoặc có sẵn trên các trang web bên ngoài, hoặc với các nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài hoặc bất kỳ người nào có thể liên quan đến bất kỳ trang web bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào.

 1. Liên kết đến (các) trang web/ Khung của trang web

Thành viên không được liên kết hoặc tạo bất kỳ liên kết sâu hoặc liên kết nội dòng nào với bất kỳ phần nào của (các) Trang web, Dịch vụ hoặc các mục thông tin.

 1. Thêm hoặc ngừng cung cấp trò chơi

Chúng tôi bảo lưu quyền, không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào, theo quyết định riêng của chúng tôi và không cần thông báo cho Thành viên, để thêm các trò chơi hoặc chức năng mới vào (các) Trang web hoặc bắt đầu, chấm dứt, ngừng, hạn chế quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Trò chơi hoặc chức năng vào bất cứ lúc nào.

 1. Vi phạm các Điều khoản và điều kiện

HL8 có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục hiện hành theo pháp luật và công bằng đối với mọi vi phạm các Điều khoản và điều kiện này, bao gồm quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, Trang web và Thông tin cho bất kỳ người cụ thể nào, hoặc chặn quyền truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể hoặc thông qua bất kỳ Thiết bị nào đến Dịch vụ, Trang web và Thông tin, bất cứ lúc nào theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

 1. Quyền ưu tiên

19.1. Luật cá cược của nhà cái, nơi áp dụng, và bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào khác quản lý việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và (các) Trang web sẽ là một phần không thể thiếu của các Điều khoản và điều kiện này.

19.2. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các quy định của Quy tắc đặt cược nhà cái và bất kỳ Điều khoản và điều kiện nào khác liên quan đến việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và (các) Trang web và các Điều khoản và điều kiện này, trừ khi có các quy định rõ ràng khác, nếu không các Điều khoản và điều kiện nói trên sẽ được áp dụng.

 1. Trường hợp bất khả kháng

Nếu HL8 không thể hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo các Điều khoản và điều kiện này do sự xuất hiện của bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của HL8, bao gồm, nhưng không giới hạn ở: Đạo luật của Thiên Chúa, sẽ thay đổi áp dụng luật pháp hoặc quy định, hành động hoặc không hành động của chính quyền, dân sự hoặc quân đội, lệnh của tòa án, hành động khủng bố, sét hoặc hỏa hoạn, đình công, khóa hoặc tranh chấp lao động khác, lũ lụt, dự thảo, chiến tranh, bạo loạn, trộm cắp, truyền tải hoặc thất bại hệ thống, thất bại hoặc gián đoạn trong việc cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc băng thông rộng, sự cố hoặc thiếu nguồn cung cấp điện hoặc thiết bị, thời tiết khắc nghiệt, động đất và thiên tai, sự thất bại hoặc chậm trễ này không cấu thành vi phạm các Điều khoản và điều kiện này. Thành viên đồng ý thực hiện tất cả các hành động cần thiết để giảm thiểu hậu quả của bất kỳ nguyên nhân nào như vậy.

 1. Từ bỏ quyền

Việc HL8 không thi hành bất cứ lúc nào bất kỳ điều khoản nào trong tài liệu này sẽ không được hiểu hoặc coi là từ bỏ các quyền của HL8 dưới đây hoặc theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản và điều kiện này, hoặc gây tổn hại tới các Quyền của HL8 về việc can thiệp sâu hơn.

 1. Chấm dứt/ Thay đổi

Trong trường hợp bất kỳ hoặc bất kỳ phần nào của các Điều khoản và điều kiện và quy định sẽ được xác định bởi cơ quan có thẩm quyền là không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi trong bất kỳ mức độ nào, Điều khoản và điều kiện hoặc quy định đó sẽ bị cắt đứt và phần còn lại các Điều khoản và điều kiện và quy định sẽ tiếp tục có hiệu lực và được thi hành trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

 1. Luật và thẩm quyền áp dụng

23.1. Thành viên đồng ý rằng việc Thành viên truy cập và sử dụng Dịch vụ, Trang web, Phần mềm, Thông tin và giải thích các Điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Philippines.

23.2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và điều kiện này:

23.2.1. Nếu phát sinh từ Thành viên, sẽ được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi Tòa án Philippines theo quy định của Tòa án Philippines trong thời gian có hiệu lực mà các quy tắc được coi là được kết hợp với sự tham khảo đến điều khoản này. Ngôn ngữ của bên phân xử sẽ là ngôn ngữ tiếng Anh.

23.2.2. Nếu phát sinh bởi HL8, sẽ là một trong hai tùy chọn duy nhất của HL8:

23.2.2.1. Được chuyển đến và giải quyết cuối cùng bởi Tòa án theo khoản 23.2 (i) ở trên; hoặc là

23.2.2.2. Trước các tòa án của Philippines mà Thành viên đồng ý đệ trình, với điều kiện luôn luôn rằng việc đệ trình đó sẽ không ảnh hưởng đến quyền của HL8 trong việc thực hiện hành động pháp lý hoặc tố tụng trong bất kỳ phạm vi quyền hạn nào khác.

Nhà cái HL8 Việt cá cược bóng đá, game casino online, đá gà & bắn cá đổi thưởng
Nhà cái HL8 Việt cá cược bóng đá, game casino online, đá gà & bắn cá đổi thưởng Liên hệ